Forsiden
Om oss
Datautstyr
Nettverk
Hjemmesider
Grafisk design
Kontakt oss

Internet

Dersom du ønsker tilgang til Internet vil en dataansvarlig på Datakilden kunne hjelpe deg å finne en bra leverandør, og en passende rask Bredbåndslinje. Han finner også en løsning hvis du ikke har tilgang til bredbånd der du bor. Han kan så komme hjem til deg og koble deg opp mot Internet, installere E-posten din og sikre PC-en mot angrep fra Internet. Dersom det er ønskelig, kan han få installert bredbåndstelefoni for å spare penger på fasttelefoni. Til slutt vil han kunne holde et kurs i hvordan du bruker dette nye utstyret. Hvis noe går galt i ettertid vil han dessuten fungere som en kontaktperson som kjenner til nettopp ditt utstyr!

Hvis du har flere PC-er og vil kople disse opp mot Internet finnes det en rekke løsninger, som alle innebærer en nettverksløsning. Trådløse bredbåndsruter hvor alle bærbare og stasjonære PC-er kan kople seg opp mot Internet fra hvor som helst i og nær bygningen er en populær løsning. Men vil dette nå alle PC-ene i huset ditt, eller må du bruke ledninger, eller en kombinasjon? Er det bedre å bruke en løsning via det eksisterende 220 Volt strømanlegget? Og hvordan skal man unngå at alle og enhver med en bærbar PC kan koble seg til? Og bør du velge en bredbåndsruter med brannvegg? Hvor raskt bredbånd trenger du til alle disse PC-ene? Du kan simpelthen kontakte Datakilden og fortelle om bruksmønstret ditt, så vil vi hjelpe deg å velge en løsning som er rask og sikker, men som ikke er unødig dyr.

Nettverksløsninger

Alle som har mer enn en PC i huset vil kunne ha glede av en nettverksløsning. Man kan kople PC-ene til hverandre for så å kunne overføre filer, lagre på en annen PC med større harddisk, spille mot hverandre, benytte en felles printer eller kople PC-ene opp mot Internet. Datakilden kan hjelpe deg med et opplegg som passer deg, både når det gjelder pris og funksjonalitet. Er du en privatperson som vil at alle i huset skal ha trådløs tilgang til hverandre og internett, at alle barnas PC-er skal sperres mot vold og porno, og ønsker å kameraovervåke bilen din og lagre overvåkningsbildene på harddisken på PC-en din? Eller har du en bedrift hvor de ansatte kun skal kunne nå Internet en viss tid på dagen, de skal ikke kunne endre innstillinger eller installere programmer på sin egen PC og du trenger kanskje en svært godt sikret server med kundekartotek og annen sensitiv informasjon? Ikke noe problem, du får alt på ett sted hos Datakilden!

Trådløse nettverksløsninger har etter hvert blitt svært populære. Det er et fleksibelt system hvor du kan kople sammen mange PC-er fra nærmest hvor som helst i rimelig nærhet av et aksesspunkt. Praktisk å kunne surfe på Internett fra den bærbare PC-en mens du sitter ute på verandaen? Og flytter du, kan du ta med deg hele nettverket dit du flytter. Trådløse nettverk er en svært fleksibel løsning, både for bedrifter og privatpersoner. Men det er svært viktig å sikre disse nettverkene mot folk med bærbare PC-er utenfor bygget som vil forsøke å kople seg til nettverket. De vil da kunne kople seg til alle PC-ene i et usikret nettverk, eller simpelthen surfe gratis på din bredbåndslinje. Datakilden leverer løsninger både for nye nettverk og sikring av gamle!

Tradisjonelle nettverksløsninger med kabler har fremdeles noen fortrinn framfor trådløse nettverk. Overføringshastigheten kan bli mye større, slik at de er bedre egnet for overføring av store mengder data. Dette gjør dem bedre egnet for nettverk med svært mange PC-er samtidig. De lar seg ikke forstyrre av radiostøy fra elektriske komponenter. Tjukke betongvegger og tak som stopper et trådløst signal kan man legge ledningene gjennom eller rundt. Det er heller ikke så lett å koble seg til nettverket for å forsøke å hacke seg inn.

Man kan også bruke det eksisterende 220 Volt elektriske anlegget for å koble seg til andre PC-er eller Internet. Dette er velegnet hvis man f.eks. har et bygg med svært tykke betongvegger og/eller tak, og man ikke ønsker å installere et eget ledningsnett. Dette anlegget kan i sin helhet flyttes til ethvert annet bygg med innlagt strøm. Det er heller ikke så enkelt for hackere å kople seg på nettverket som ved et trådløst opplegg.

Som du sikkert forstår, finnes det svært mange forskjellige nettverksløsninger å velge mellom. I mange tilfeller vil f.eks. en kombinasjon av trådløst og kablet være det beste. Dette gjør det vanskelig å velge den riktige løsningen, eller kombinasjonen av løsninger. Enda vanskeligere kan det være å foreta en risikoanalyse, for så å iverksette de riktige tiltak. Dette er imidlertid helt nødvendig dersom du vil unngå at uvedkommende skal kunne få tilgang til ressursene på nettverket ditt. Dersom du kontakter Datakilden vil en dataansvarlig kunne komme til deg for å kartlegge dine behov, både når det gjelder kapasitet, funksjonalitet og ikke minst sikkerhet. Deretter vil han foreslå en eller flere mulige løsninger for deg. Så kan han skaffe komponentene til veie, rigge opp nettverket, og få det i drift. Deretter vil han kunne sikre nettverket mot inntrengere. Han kan også kurse en eller flere i vedlikehold, eller han kan selv stå for periodisk vedlikehold. Alt dette til en fast avtalt forhåndspris.